Нашата основна услуга е хемодијализата, но нашата експертиза се протега од превентивната нега. Диаверум има шведски корени и неколку години развој и стекнување искуство, исто така од нашите македонски центри за дијализа.

Диаверум Северна Македонија е активен на македонскиот медицински пазар од 2018 година. Во нашите 9 центри за дијализа, 250 вработени се грижат за над 650 пациенти, а годишно се изведуваат повеќе од 100.000 дијализни третмани 

Сите македонски центри за дијализа тесно соработуваат со локалните здравствени установи, што обезбедува оптимална грижа за пациентите. Сите наши активности се фокусирани на оптималната грижа и третман на пациентите. Главниот принцип е холистички пристап кон пациентот - со други зборови, третманот не е ограничен само на дијализа. Се фокусираме на грижата за индивидуалните потреби на нашите пациенти, бидејќи секој различно ја доживува болеста. Нудиме професионализам и грижа – секогаш на највисоко ниво.  

Во Диаверум, се стремиме да го промовираме ставот кај пациентите дека нивната болест не мора да ги ограничува – ова е од големо значење за пациентите бидејќи треба да одат на дијализа неколку пати неделно. Програма за дијализа за годишен одмор наречена d.HOLIDAY им овозможува на пациентите кои можат да патуваат да имаат одреден одмор, како и да се лекуваат во одбрани центри за дијализа Диаверум ширум светот.  

На глобално ниво, Диаверум се занимава со нефролошки третмани веќе 30 години, кога била отворена првата клиника за дијализа во Шведска – под претходното име Gambro Healthcare. Денес, 14.000 вработени се грижат за 40.000 пациенти во 24 земји, изведувајќи повеќе од 6 милиони дијализи годишно. 

Поврзани содржини

Како пружаме грижа
Бубрежна нега која што го подобрува животот, поткрепена со клинички и медицински стандарди за да се обезбеди доследен квалитет во сите наши центри за дијализа
Како ја користиме новата технологија
Група на дигитални платформи осмислени за подобрување на ефективноста на третманите и медицинските исходи. Трансформирање на бубрежната нега за да стане достапна и лична
Глобален давател на услуги
Диаверум: бубрежна нега ширум светот