Дирекција

Јадранска магистрала 100
1000
Скопје
Северна Македонија

Teл: +389 2 2602220
Email: macedonia@diaverum.com

Map

Медиуми Менаџер за човечки ресурси и комуникација Фросина Гогоска
Тел: +389 2 2602220
Frosina.gogoska@diaverum.com
Чевечки ресурси Асистент за човечки ресурси Ѓоргина Илиќ
Тел: +389 2 2602220
Gjorgina.ilikj@diaverum.com
Заштитта на лични податоци Офицер за заштита на лични податоци Фросина Гогоска
Тел: +389 2 2602220
Frosina.gogoska@diaverum.com
Финансии Канцелариски службеник Весна Илиќ
Tel: +389 2 2602220
Vesna.Ilikj@diaverum.com

Поврзани содржини

Историјата на Диаверум Северна Македонија
Ова е нашето патување. Временска рамка на иновации, страст за извонредност во грижата што им ја пружаме на нашите пациенти.
Менаџмент тим
Запознајте го лидерскиот менаџмент тим на државата
Медиуми
Тука ќе ги најдете сите приказни и вести за нашата компанија.