За испорачување на одлична грижа потребно е да имаме образовани и моќни луѓе во срцето на нашето работење и ние се обидуваме да ги поттикнеме во текот на нивните кариери.

Ние сме организација која што постојано расте и сакаме да го охрабриме потенцијалот и да видиме како нашите вработени растат заедно со нас. Ова го постигнуваме преку давање на моќ, преку едукација, обуки и разни други можности за напредување во кариерата.

d.ACADEMY

Преку d.ACADEMY, нашиот виртуелен универзитет, ги поттикнуваме нашите вработени да ги негуваат своите професионални и лични вештини. Нашите медицински сестри, лекари, раководители и пациенти имаат пристап до низа програми за електронско учење, вистинско споделување на знаењето, од експерти за експерти, иновативност, базирано на резултати од значајни научни истражувања. d.ACADEMY исто така вклучува и дигитална библиотека за личен развој. Освен технологијата, ние исто така ја знаеме и важноста на взаемна поддршка помеѓу луѓето.

Комбинирано учење  
Освен сесиите за електронско учење преку d.ACADEMY, нашите вработени имаат можност да имаат придобивки и од локално организирани обуки и образовни активности. За да обезбедиме дека знаењето ќе се преточи во пракса, на секој нов вработен во клиниката му се доделува ментор. 

Личен развој 
Нашиот процес за оценување обезбедува дека сите вработени ги планираат своите развојни цели за претстојната година заедно со нивните менаџери. Водачите на тој начин го поддржуваат напредувањето во кариерата и им помагаат на своите тимови да растат. 

Our Trainings NM.JPG